Previous
Next

THÔNG TIN NỔI BẬT

sinopharm_fyzo
Các loại vắc xin Covid-19 trên thế giới được sản xuất theo công nghệ nào?
Công ty SAVIPHARM trao tặng thiết bị y tế trị giá 5 tỷ đồng chung tay cùng Ngành y tế TP. HCM phòng chống Covid-19
Thu tuong tham cty
Thủ tướng kiểm tra công tác phòng chống dịch tại nhiều địa điểm ở TPHCM
sinopharm_fyzo
Các loại vắc xin Covid-19 trên thế giới được sản xuất theo công nghệ nào?
Công ty SAVIPHARM trao tặng thiết bị y tế trị giá 5 tỷ đồng chung tay cùng Ngành y tế TP. HCM phòng chống Covid-19
Thu tuong tham cty
Thủ tướng kiểm tra công tác phòng chống dịch tại nhiều địa điểm ở TPHCM
Các loại vắc xin Covid-19 trên thế giới được sản xuất theo công nghệ nào?
Công ty SAVIPHARM trao tặng thiết bị y tế trị giá 5 tỷ đồng chung tay cùng Ngành y tế TP. HCM phòng chống Covid-19
Thủ tướng kiểm tra công tác phòng chống dịch tại nhiều địa điểm ở TPHCM
Các loại vắc xin Covid-19 trên thế giới được sản xuất theo công nghệ nào?
Công ty SAVIPHARM trao tặng thiết bị y tế trị giá 5 tỷ đồng chung tay cùng Ngành y tế TP. HCM phòng chống Covid-19
Thủ tướng kiểm tra công tác phòng chống dịch tại nhiều địa điểm ở TPHCM
Các loại vắc xin Covid-19 trên thế giới được sản xuất theo công nghệ nào?
Công ty SAVIPHARM trao tặng thiết bị y tế trị giá 5 tỷ đồng chung tay cùng Ngành y tế TP. HCM phòng chống Covid-19
Thủ tướng kiểm tra công tác phòng chống dịch tại nhiều địa điểm ở TPHCM

giới thiệu savipharm

Công ty Cổ phần Dược Phẩm SaVi (Savipharm) do Dược Sĩ Chuyên Khoa II – Thầy thuốc ưu tú Trần Tựu sáng lập vào tháng 08/2005. Savipharm hoạt động trên 03 lĩnh vực chủ yếu: sản xuất thuốc và các sản phẩm gần thuốc, tồn trữ và phân phối thuốc, nghiên cứu phát triển và đào tạo. Nền tảng hoạt động của Savipharm là năm giá trị cốt lõi: Chất lượng hàng đầu, Trách nhiệm trọn vẹn, Sáng tạo liên tục, Đối tác thân thiện, Phát triển bền vững.

lĩnh vực hoạt động

Sản xuất thuốc - Cung ứng thuốc

Sản xuất thuốc - Cung ứng thuốc

Nghiên cứu phát triển

đối tác

prochure

e-brochure sản phẩm

proflile công ty

Scroll to Top