Sản xuất TPCN theo GMP vẫn . .

Sản xuất TPCN theo GMP vẫn “chết oan” vì bao bì kém chất lượng

Bài đăng trên Tạp Chí Thực Phẩm Chức Năng Health+ số 01/01-02.2016

Nguyên tắc thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) đã và đang là chủ đề “nóng:” của ngành Thực phẩm chức năng (TPCN) trong năm 2015. GMP-TPCN giúp cho các doanh nghiệp tạo ra sản phẩm TPCN an toàn, chất lượng, đáp ứng với yêu cầu ngày càng khắc khe của người tiêu dùng. Tuy nhiên, tại sao vẫn có sản phẩm bị hết “đát” trước “hạn” mặc dù đã được sản xuất trong điều kiện GMP.TPCN?

Kính mời click vào đường link để đọc bài viết: Sản xuất TPCN theo GMP vẫn chết oan vì . . .

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top