Zidolam SaVi

THÀNH PHẦN:
Zidovudin:……………………………………………..300 mg
Lamivudin:……………………………………………..150 mg
Tá dược vừa đủ………………………………………….1 viên

ĐÓNG GÓI:
Hộp 03 vỉ x 10 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH:
Chỉ định kết hợp với một thuốc kháng retrovirus khác trong điều trị nhiễm HIV-1 cho người lớn và trẻ em trên 12 tuổi.

Scroll to Top