UmenoHCT 10/12,5 / 20/12,5

THÀNH PHẦN:
Lisinopril dihydrat tương đương
lisinopril:………………………………………10 mg / 20 mg
Hydroclorothiazid:…………………………………12,5 mg
Tá dược vừa đủ………………………………………….1 viên
ĐÓNG GÓI:
Hộp 03 vỉ x 10 viên nén bao phim
CHỈ ĐỊNH:
UmenoHCT được dùng để điều trị tăng huyết ápnhẹ và vừa ở người bệnh không kiểm soát đượchuyết áp nếu chỉ dùng một mình lisinopril hayhydroclorothiazid.

Scroll to Top