Tizadyn 100

THÀNH PHẦN:
Topiramat:……………………………………………….100 mg
Tá dược vừa đủ………………………………………….1 viên

ĐÓNG GÓI:
Hộp 03 vỉ x 10 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH:
Đơn trị liệu cho người lớn hoặc trẻ em trên 6 tuổi có cơn động kinh cục bộ.
Điều trị phối hợp cho người lớn hoặc trẻ em trên 2 tuổi có cơn động kinh khởi phát cục bộ.
Dự phòng đau nửa đầu ở người lớn.

Scroll to Top