Stazemid 10/10

THÀNH PHẦN:
Simvastatin:……………………………………………….10 mg
Ezetimib:…………………………………………………….10 mg
Tá dược vừa đủ………………………………………….1 viên

ĐÓNG GÓI:
Hộp 03 vỉ x 10 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH:
Điều trị tăng mỡ máu nguyên phát.
Điều trị tăng cholesterol máu gia đình đồng hợp tử (HoFH).

Scroll to Top