SaVi Risone 5 / 35

THÀNH PHẦN:
Risedronat natri (dạng hemi-pentahydrat):
………………………………………………………..5 mg / 35 mg
Tá dược vừa đủ………………………………………….1 viên

ĐÓNG GÓI:
Hộp 01 vỉ x 04 viên nén bao phim
Hộp 03 vỉ x 04 viên nén bao phim
Hộp 03 vỉ x 10 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH:
Loãng xương sau mãn kinh.
Loãng xương do glucocorticoid

Scroll to Top