SaVi Prolol Plus HCT

THÀNH PHẦN:
Bisoprolol fumarat:……………………..2,5 mg / 5 mg
Hydrochlorothiazid:…………………….6,25 mg
Tá dược vừa đủ…………………………1 viên
ĐÓNG GÓI:
Hộp 03 vỉ x 10 viên nén bao phim
CHỈ ĐỊNH:
Kết hợp bisoprolol fumarat (2,5 mg / 5 mg) vàhydrochlorothiazid (6,25 mg) được chỉ định để điềutrị tăng huyết áp.
Hydrochlorothiazid liều 6,25 mg làm tăng đáng kểtác dụng hạ huyết áp của bisoprolol fumarat.

Scroll to Top