SaVi Pezil

THÀNH PHẦN:
Praziquantel:…………………………………………..600 mg
Tá dược vừa đủ………………………………………….1 viên

ĐÓNG GÓI:
Hộp 1 vỉ x 4 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH:
Điều trị sán máng (một dạng của sán lá máu), ví dụ như các loài Schistosoma haematobium, S. japonicum, S.mekongi, S.mansoni.

Scroll to Top