SaVi Pamol Plus

THÀNH PHẦN:
Paracetamol:…………………………………………..325 mg
Tramadol HCl:………………………………………..37,5 mg
Tá dược vừa đủ………………………………………….1 viên

ĐÓNG GÓI:
Hộp 03 vỉ x 10 viên nén bao phim
hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH:
Chỉ định cho việc điều trị ngắn hạn các cơn đau cấp tính (năm ngày hoặc ít hơn) và điều trị đau cấp mức độ vừa đến nặng.

Scroll to Top