SaVi Pamol 500

THÀNH PHẦN:
Paracetamol:……………………………………………500 mg
Tá dược vừa đủ………………………………………….1 viên

ĐÓNG GÓI:
Hộp 01 chai x 100 viên nén bao phim / Hộp 01 chai x 200 viên nén bao phim / Chai 500 viên nén bao phim / Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH:
Điều trị các chứng đau và sốt.

Scroll to Top