SaVi Olanzapine 5 / 10

THÀNH PHẦN:
Olanzapin:…………………………………….5 mg / 10 mg
Tá dược vừa đủ………………………………………….1 viên

ĐÓNG GÓI:
Hộp 03 vỉ x 10 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH:
Olanzapin được chỉ định trong điều trị bệnh tâm thần phân liệt.
Olanzapin được chỉ định trong điều trị giai đoạn hưng cảm mức độ trung bình và nặng.

Scroll to Top