SaVi Mephenesin 250 / 500

THÀNH PHẦN:
Mephenesin:…………………………..250 mg / 500 mg
Tá dược vừa đủ………………………………………….1 viên

ĐÓNG GÓI:
Hộp 05 vỉ x 10 viên nén bao phim (SaVi Mephenesin 250)
Hộp 03 vỉ x 10 viên nén bao phim (SaVi Mephenesin 500)

CHỈ ĐỊNH:
Điều trị hỗ trợ các trường hợp co thắt cơ gây đau.

Scroll to Top