SaVi Leucin

THÀNH PHẦN:
N-Acetyl DL-Leucin:……………………………….500 mg
Tá dược vừa đủ………………………………………….1 viên

ĐÓNG GÓI:
Hộp 03 vỉ x 10 viên nén

CHỈ ĐỊNH:
Điều trị cơn chóng mặt.

Scroll to Top