SaVi Lamotrigine

THÀNH PHẦN:
Lamotrigin:………………………………………………..50 mg
Tá dược vừa đủ………………………………………….1 viên

ĐÓNG GÓI:
Hộp 03 vỉ x 10 viên nén bao phim
Hộp 01 chai x 100 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH:
Điều trị động kinh.
Điều trị rối loạn lưỡng cực.

Scroll to Top