SaVi Lamivudine/Tenofovir

THÀNH PHẦN:
Lamivudin:………………………………………………300 mg
Tenofovir disoproxil fumarate:…………….300 mg
Tá dược vừa đủ………………………………………….1 viên

ĐÓNG GÓI:
Hộp 03 vỉ x 10 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH:
Viên phối hợp Lamivudin/Tenofovir DF (300 mg / 300 mg) được chỉ định kết hợp với ít nhất một thuốc kháng retrovirus khác trong điều trị nhiễm HIV-1 cho người lớn bị nhiễm bệnh trên 18 tuổi.

Scroll to Top