SaVi Keto ODT

THÀNH PHẦN:
Ketorolac tromethamin:…………………………..10 mg
Tá dược vừa đủ………………………………………….1 viên

ĐÓNG GÓI:
Hộp 03 vỉ x 10 viên nén phân tán trong miệng

CHỈ ĐỊNH:
Ketorolac tromethamin được chỉ định điều trị trong thời gian ngắn (≤ 5 ngày) để điều trị tình trạng đau cấp tính mức độ vừa và nặng sau phẫu thuật ở người lớn.

Scroll to Top