SaVi Gemfibrozil 300 / 600

THÀNH PHẦN:
Gemfibrozil:………………………300 mg / 600 mg
Tá dược vừa đủ…………………………………….1 viên

ĐÓNG GÓI:
Hộp 03 vỉ x 10 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH:
Là thuốc chọn lọc để điều trị:
Tăng lipid huyết đồng hợp tử apoE2/apoE2 (tăng lipoprotein huyết type III).
Tăng triglycerid huyết vừa và nặng có nguy cơ viêm tụy.
Tăng lipid huyết kết hợp có tính gia đình, có nồng độ VLDL cao.

Scroll to Top