SaVi Cipro

THÀNH PHẦN:
Ciprofloxacin:………………………………………….500 mg
Tá dược vừa đủ………………………………………….1 viên

ĐÓNG GÓI:
Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH:
Ciprofloxacin chỉ định cho các nhiễm khuẩn nặng mà các thuốc kháng sinh thông thường không có tác dụng để tránh phát triển các vi khuẩn kháng ciprofloxacin.

Scroll to Top