SaVi Bezafibrate 200

THÀNH PHẦN:
Bezafibrate:……………………………………………..200 mg
Tá dược vừa đủ………………………………………….1 viên

ĐÓNG GÓI:
Hộp 05 vỉ x 10 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH:
Điều trị tăng lipoprotein máu type IIa, IIb, III, IV và V (phân loại theo Fredrickson) ở người không đáp ứng tốt với chế độ ăn và các biện pháp thích hợp khác.

Scroll to Top