SaVi Atus

THÀNH PHẦN:
Guaifenesin:………………………………………………50 mg
Dextromethorphan HBr:……………………………5 mg
Clorpheniramin maleat:…………………………….1 mg
Tá dược vừa đủ………………………………………….1 viên

ĐÓNG GÓI:
Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng

CHỈ ĐỊNH:
Giảm triệu chứng gây ho, giảm cơn ho do họng và phế quản bị kích thích khi cảm lạnh thông thường hoặc khi hít phải chất kích thích.

Scroll to Top