SaVi Albendazol 200

THÀNH PHẦN:
Albendazol:……………………………………………..200 mg
Tá dược vừa đủ………………………………………….1 viên

ĐÓNG GÓI:
Hộp 01 vỉ x 02 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH:
Điều trị nhiễm các loại giun.

Scroll to Top