Lamivudine SaVi 100 / 150

THÀNH PHẦN:
Lamivudin:……………………………..100 mg / 150 mg
Tá dược vừa đủ………………………………………….1 viên

ĐÓNG GÓI:
Hộp 03 vỉ x 10 viên viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH:
Điều trị nhiễm virus HIV chưa được điều trị và làm tăng khả năng miễn dịch.
Điều trị nhiễm HIV kèm theo suy giảm miễn dịch.

Scroll to Top