Gratronset 1

THÀNH PHẦN:
Granisetron hydroclorid tương đương
granisetron:…………………………………………………1 mg
Tá dược vừa đủ………………………………………….1 viên

ĐÓNG GÓI:
Hộp 03 vỉ x 10 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH:
Phòng nôn và buồn nôn do điều trị ung thư bằng hóa trị.
Phòng nôn và buồn nôn do xạ trị.

Scroll to Top