Fuxofen 10 / 20

THÀNH PHẦN:
Fluoxetin hydroclorid tương đương
fluoxetin:……………………………………..10 mg / 20 mg
Tá dược vừa đủ………………………………………….1 viên

ĐÓNG GÓI:
Hộp 03 vỉ x 10 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH:
Fluoxetin được chỉ định điều trị bệnh trầm cảm, hội chứng hoảng sợ, chứng ăn vô độ, rối loạn xung lực cưỡng bức – ám ảnh.

Scroll to Top