Donepezil ODT 10

THÀNH PHẦN:
Donepezil hydroclorid monohydrat tương đương
donepezil hydroclorid:……………………………10 mg
Tá dược vừa đủ………………………………………….1 viên

ĐÓNG GÓI:
Hộp 03 vỉ x 10 viên nén phân tán trong miệng
Hộp 03 vỉ xé x 10 viên nén phân tán trong miệng

CHỈ ĐỊNH:
Điều trị triệu chứng và giảm tạm thời chứng sa sút trí tuệ ở mức độ nhẹ hoặc vừa trong bệnh Alzheimer.

Scroll to Top