Dobdia

THÀNH PHẦN:
Mirtazapin:………………………………………………..30 mg
Tá dược vừa đủ………………………………………….1 viên

ĐÓNG GÓI:
Hộp 01 vỉ x 10 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH:
Điều trị các đợt trầm cảm nặng.

Scroll to Top