Demencur 75 / 150 / 225 / 300

THÀNH PHẦN:
Pregabalin:…75 mg / 150 mg / 225 mg / 300 mg
Tá dược vừa đủ………………………………………….1 viên

ĐÓNG GÓI:
Hộp 03 vỉ x 10 viên nén bao phim
Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH:
Điều trị đau thần kinh ở người lớn.
Được chỉ định như liệu pháp hỗ trợ trong động kinh cục bộ có hay không kết hợp điều trị tổng quát ở người lớn.

Scroll to Top