Cinasav 10 / 20

THÀNH PHẦN:
Citalopram hydrobromid tương đương
citalopram:…………………………………..10 mg / 20 mg
Tá dược vừa đủ………………………………………….1 viên

ĐÓNG GÓI:
Hộp 03 vỉ x 10 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH:
Thuốc chống trầm cảm.

Scroll to Top