Bredomax 300

THÀNH PHẦN:
Fenofibrat:……………………………………………….300 mg
Tá dược vừa đủ………………………………………….1 viên

ĐÓNG GÓI:
Hộp 03 vỉ x 10 viên nang cứng

CHỈ ĐỊNH:
Điều trị tăng lipoprotein máu type IIa, IIb, III, IV và V (phân loại theo Fredrickson) ở người không đáp ứng tốt với chế độ ăn và các biện pháp thích hợp khác.

Scroll to Top