Atovze 10/10 / 20/10 / 80/10

THÀNH PHẦN:
Atorvastatin calci trihydrat tương đương
atorvastatin:…………………10 mg / 20 mg / 80 mg
Ezetimib:……………………………………………………10 mg
Tá dược vừa đủ………………………………………….1 viên

ĐÓNG GÓI:
Hộp 03 vỉ x 10 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH:
Giảm cholesterol toàn phần, giảm lipoprotein tỷ trọng thấp, giảm lipoprotein tỷ trọng không cao, giảm apolipoprotein B, giảm triglycerid, và để tăng lipoprotein tỷ trọng cao ở bệnh nhân có tăng cholesterol máu nguyên phát (dị hợp tử có tính chất gia đình và không có tính chất gia đình) hoặc tăng lipid máu hỗn hợp.

Scroll to Top