Loãng xương ở EU

LOÃNG XƯƠNG Ở EU
Loãng xương tiêu tốn hàng năm 37tỉ Euro tại 27 nước thành viên EU-27

Ghi chú: các quốc gia thành viên EU-27: 1-Austria (1995), 2-Belgium (1952), 3-Bulgaria (2007), 4-Cyprus (2004), 5-Czech Republic (2004), 6-Denmark (1973), 7-Estonia (2004), 8-Finland (1995), 9-France (1952), 10-Germany (1952), 11-Greece (1981), 12-Hungary (2004), 13-Ireland (1973) 14-Italy (1952), 15-Latvia (2004), 16-Lithuania (2004), 17-Luxembourg (1952), 18-Malta (2004), 19-Netherlands (1952), 20-Poland (2004), 21-Portugal (1986), 22-Romania (2007), 23-Slovakia (2004), 24-Slovenia (2004), 25-Spain (1986), 26-Sweden (1995), 27-United Kingdom (1973) (số trong ngoặc là năm gia nhập)

1. 22 triệu phụ nữ (4,4%) và 5.5 triệu đàn ông (1,1%) thuộc EU27 (500 triệu dân / 2010) bị loãng xương;
2. 43,000 ca tử vong từ gãy xương do loãng xương
3. 3.5 triệu ca gãy xương mới hàng năm, chia ra 610,000 ca gãy cổ xương đùi, 520,000 ca gãy đốt xương sống , 560,000 ca gãy xương cẳng tay và 1,800,000 ca gãy xương khác;
4. Chi phí điều trị gãy xương do loãng xương tiêu tốn hàng năm € 37 tỉ (0,7%); (EU-27 GDP 2010 là € 12.260 tỉ)
5. Chi phí điều trị các ca gãy xương mới chiếm 66%, chăm sóc gãy xương dài hạn 29% và cho phòng ngừa 5%;
6. Chi phí điều trị gãy xương tăng 25% trong khoảng từ 2010 đến 2025;
7. Phần lớn những người đang chịu đựng gãy xương do loãng xương hay nguy cơ gãy xương cao, lại không được chữa trị.
8. Mặc dầu có sự gia tăng số lượng bệnh nhân cần chữa, nhưng thực tế số người được chữa trị lại đang giảm xuống.

Scroll to Top