Công nghiệp Dược – TP HCM – vài đề xuất

CÔNG NGHIỆP DƯỢC TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH,
MỘT VÀI ĐỀ XUẤT VỚI THÀNH PHỐ

 DS. CKII-TTUT TRẦN TỰU – Chủ Tịch  HĐQT – TGĐ CÔNG TY SAVIPHARM

Vừa qua, theo chỉ đạo của Đ/c Tất thành Cang – Phó Chủ Tịch UBND Tp HCM khi đến thăm Savipharm, DS CKII – TTUT Trần Tựu đã viết bài “CÔNG NGHIỆP DƯỢC TRÊN ĐỊA BÀN TP HCM, MỘT VÀI ĐỀ XUẤT VỚI THÀNH PHỐ”. Bài này đã được trình bày tại Hội nghi “Gặp gỡ các Doanh nghiệp tiêu biểu ”ngày 03/03/2015 do Đ/c Lê Thanh Hải – Bí Thư Thành Ủy TP HCM và Đ/c Lê Hoàng Quân – Chủ tịch UBND Tp HCM chủ trì.

1-Tổng Quan Về Công nghiệp Dược Việt Nam:
Ngành Công nghiệp Dược Việt Nam hiện có 129 doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn WHO-GMP,trong đó có ba nhà máy đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP (Savipharm, Stada và Pymepharco). Theo số liệu năm 2014, sản lượng thuốc sản xuất trong nước đáp ứng khoảng 50% nhu cầu cả nước. Công nghiệp Dược Việt Nam có tốc độ tăng trưởng bình quân 18%/năm, có bước phát triển mạnh những năm gần đây. Theo phân loại của WHO, định vị công nghiệp dược Việt Nam ở mức độ ¾ (1. Hoàn toàn nhập khẩu thuốc; 2. Sản xuất được một số thuốc Generic; 3. Có công nghiệp Generic, xuất khẩu Generic; 4. Có công nghiệp nguyên liệu, sáng chế thuốc mới).

Công nghiệp hóa dược mới ở giai đoạn sản xuất một số tá dược, nghiên cứu đầu tư phòng thí nghiệm trọng điểm, dự án quan trọng nhất là sản xuất kháng sinh Cephalosporin mới đang trong quá trình đàm phán công nghệ. Nguyên nhân chủ yếu là công nghiệp hóa dược có yêu cầu cao về công nghệ và công nghiệp hóa dầu, hóa cơ bản nước ta chưa phát triển.

Dung lượng thị trường dược phẩm Việt Nam hiện nay vào khoảng 3,5-4 tỷ USD.Việt Nam có tốc độ phát triển thị trường dược phẩm cao đứng thứ 17/175 quốc gia; dự báo thuốc bình quân sử dụng trên đầu người năm 2015 sẽ tăng gấp đôi năm 2010.

Công nghiệp dược trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh hiện có 26 doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn WHO-GMP trong đó có 1 nhà máy đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP (Savipharm). Phần lớn các doanh nghiệp có nguồn gốc doanh nghiệp nhà nước đã tiến hành cổ phần hóa được đầu tư trước năm 1975; hoạt động nghiên cứu phát triển yếu, thiếu cán bộ khoa học công nghệ đầu đàn. Về hóa dược, có một dây chuyền sản xuất kháng sinh Ampicillin, Amoxicillin với công suất khoảng 500 tấn/năm thuộc Công ty Cổ phần Hóa Dược Phẩm Mekophar. Công nghiệp phụ trợ cho Công nghiệp dược có Công ty TNHH chế tạo máy dược phẩmTiến Tuấn, đã sản xuất được một số nhóm thiết bị cho các nhà máy sản xuất dược phẩm: dây chuyền pha chế, máy đóng nang, máy bao phim, máy ép vĩ; Công ty cổ phần thương mại sản xuất Oai Hùng đã được công nhận đạt tiêu chuẩn GMP sản xuất một số chủng loại bao bì đáp ứng tiêu chuẩn bao bì đóng gói dược phẩm.Thành Phố Hồ Chí Minh là đầu mối trọng điểm cung cấp thuốc của cả nước với khoảng 40% tổng lượng thuốc sản xuất và nhập khẩu, với 1.012 Công ty phân phối thuốc, hai Công ty phân phối sỉ (Sapharco, Codupha) và ba Trung tâm bán sỉ (thường gọi là chợ thuốc Quận 10, Tô Hiến Thành và Tân Định).

2-Yêu cầu cấp thiết phát triển Công nghiệp Dược:
Ngày 10/01/2014, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định “Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển Ngành dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” (Chiến Lược). Quan điểm chủ đạo của Chiến Lược là đảm bảo cung ứng đủ thuốc với chất lượng đảm bảo, giá hợp lý; phát triển Ngành dược theo hướng chuyên môn hóa, hiện đại hóa; xây dựng nền Công nghiệp dược với trọng tâm là phát triển thuốc Generic từng bước thay thế thuốc nhập khẩu; phát triển Công nghiệp hóa dược; phát triển hệ thống phân phối, cung ứng thuốc hiện đại. Mục tiêu đến năm 2020 Công nghiệp dược trong nước sản xuất và cung cấp 80% nhu cầu thuốc và 20% nguyên liệu; 40% thuốc Generic (khoảng 8.000 thuốc trên tổng số 23.000 thuốc hiện đang lưu hành) phải được thử tương đương sinh học. Chiến Lược được ban hành thể hiện sự quan tâm lớn của Chính phủ,là cơ hội lớn cho việc phát triển, đồng thời là trách nhiệm của Ngành dược nói chung và Công nghiệp dược Việt Nam nói riêng.

Một vấn đề lớn đặt ra là nỗ lực hội nhập kinh tế Asean trong lĩnh vực dược phẩm khi Cộng đồng kinh tế Asean hình thành vào cuối năm 2015. Cộng đồng kinh tế Asean với việc xác định:“Một thị trường và sản xuất dựa trên việc lưu thông hàng hóa tự do”, “chia sẽ thị trường, chia sẽ lợi nhuận từ một nước cho tất cả các nước”; trong lĩnh vực dược thực hiện công nhận lẫn nhau về tiêu chuẩn, về thanh tra và đánh giá sự tuân thủ, đảm bảo sự lưu thông tự do dược phẩm trong nội khối. Như vậy, Ngành dược Việt Nam có cơ hội lớn trong việc mở rộng cung ứng thuốc ra thị trường 500 triệu dân của khối Asean. Mặt khác, Ngành dược Việt Nam cũng phải chấp nhận cạnh tranh của dược phẩm  các nước Asean ngay trên thị trường trong nước.

Với các cơ hội và các yêu cầu khách quan, Công nghiệp dược Việt Nam rất cần thiết phải có bước chuyển mình, đầu tư phát triển theo hướng hiện đại.

3-Một vài đề xuất với Thành Ủy, UBND Thành Phố Hồ Chí Minh:
Từ trình bày trên đây cho thấy yêu cầu cấp thiết phải đầu tư đổi mới công nghệ, hiện đại hóa Ngành công nghiệp dược để nâng cao chất lượng dược phẩm và khả năng cạnh tranh. Với tiềm năng lớn của Ngành công nghiệp dược trên địa bàn Thành Phố và các nhân tố mới hội tụ, Thành Phố Hồ Chí Minh có các điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư phát triển Công nghiệp dược, phát triển hệ thống phân phối thuốc hiện đại. Sau đây là một số đề xuất với Thành Ủy, UBND Thành Phố Hồ Chí Minh:

1_Có chủ trương, chính sách khuyến khích mạnh mẽ các doanh nghiệp đầu tư đổi mới trang thiết bị, công nghệ, đầu tư nhà máy mới với công nghệ tiên tiến, hướng tới đạt các tiêu chuẩn cao như PIC/S-GMP, EU-GMP. Cụ thể, đề nghị Thành Phố tiếp tục thực hiện chính sách kích cầu, ưu đãi đầu tư đối với Công nghiệp dược, miễn lãi suất vốn vay đầu tư nhà máy sản xuất thuốc, trang thiết bị nghiên cứu phát triển sản phẩm với thời gian ân hạn thích hợp.

2_Khuyến khích hoạt động nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới với nhóm sản phẩm thuốc thiết yếu, chất lượng cao, thay thế thuốc nhập khẩu; sau khi các sản phẩm này được đưa vào sản xuất cung ứng cho thị trường, được miễn thuế TNDN trong thời gian từ 3 đến 5 năm.

3_Có chủ trương khuyến khích và giành ngân sách đào tạo nhóm chuyên gia đầu đàn, đáp ứng yêu cầu phát triển Công nghiệp dược trong giai đoạn mới; cụ thể, có kế hoạch trong 10 năm tới đào tạo 50 tiến sĩ dược hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển và sản xuất dược phẩm (kinh nghiệm từ một số nước Asean, Ấn Độ đã làm).

4_Giao nhiệm vụ và tạo các điều kiện cần thiết để Công ty Sapharco tiến hành đầu tư Trung tâm phân phối thuốc hiện đại, đáp ứng yêu cầu phân phối thuốc của Thành Phốvà các tỉnh phía Nam.

5_Về công nghiệp hóa dược, có chính sách hỗ trợ thiết thực đối với Công ty Cổ phần Hóa Dược Phẩm Mekophar, nơi đang sản xuất các kháng sinh Ampicillin, Amoxicillin, để Mekophar có đủ điều kiện tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất các kháng sinh thế hệ mới.

6_Về công nghiệp phụ trợ cho Công nghiệp dược, có chính sách hỗ trợ, khuyến khích Công ty TNHH Chế Tạo Máy Dược Phẩm Tiến Tuấn đầu tư mở rộng sản xuất, đáp ứng yêu cầu thiết bị sản xuất thuốc cho các nhà máy dược phẩm, dần dần thay thế các thiết bị nhập khẩu; Đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất bao bì dược đầu tư nâng cấp trang thiết bị, công nghệ theo tiêu chuẩn GMP (theo kinh nghiệm của Công ty Oai Hùng) để đáp ứng bao bì có chất lượng cho các nhà máy dược phẩm.

Đối với các doanh nghiệp dược, cần phải nỗ lực năm bắt cơ hội mới, mạnh dạn đầu tư đổi mới trang thiết bị, ứng dụng công nghệ mới, công nghệ cao vào sản xuất, nâng cao mọi mặt quản lý theo các tiêu chuẩn PIC/S-GMP, EU-GMP đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và hướng tới thị trường Cộng đồng Asean.

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2015

Scroll to Top