Các loại vắc xin Covid-19 trên thế giới được sản xuất theo công nghệ nào?

Vắc xin vi rút toàn phần (whole virus) Nhiều loại vắc xin thông thường sử dụng toàn bộ con vi rút để kích hoạt phản ứng miễn dịch. Theo Liên …

Các loại vắc xin Covid-19 trên thế giới được sản xuất theo công nghệ nào? Xem tiếp »